HS aqua Teststrips 6-1

Description

In een aquarium is het water de leefomgeving voor vissen, planten en andere dieren. Om gezond te blijven en zich goed te ontwikkelen, is het van groot belang dat de kwaliteit van het water regelmatig wordt gecontroleerd. Dit is bijzonder eenvoudig en handig met de HS aqua 6-1 waterteststrip te doen. Binnen enkele ogenblikken worden 6 belangrijke waterparameters bepaald. Doop de teststrip eenvoudig in het aquarium of nog beter in een beker gevuld met aquariumwater. Vergelijk vervolgens de resulterende kleuren met de kleuren van de testvelden op de verpakking. Bescherm de gevoelige teststrips door de verpakkingsbuis slechts kort voor het uithalen van een teststrip te openen en daarna onmiddellijk weer te sluiten.

Water waarden:

 

pH of zuurgraad van het water:

Afhankelijk van de natuurlijke herkomst van de vissen, zijn de vissen aangepast aan verschillende pH-waardes. De meeste vissen uit Zuid-Amerika die in aquaria worden gehouden, vereisen bijvoorbeeld  lage, enigszins zure pH-niveaus en de populaire Cichliden van de Oost-Afrikaanse meren vereisen hoge, alkalische pH-waarden. Raadpleeg de literatuur, het internet of uw plaatselijke vakhandelaar welke pH-waarden ideaal zijn voor uw vissen. In het normale gezelschapsaquarium zijn pH-waarden tussen 6,5 en 7,5 ideaal. Om de pH aan te passen aan de behoeften van uw vissen, biedt HS aqua een hele reeks pH-verhogende en verlagende producten. (HS aqua pH / KH minus, HS aqua pH-Plus, HS aqua Oakbark extract, HS aqua Torogran, HS aqua KH-Plus)

 

GH-waarde of totale hardheid

De GH-waarde geeft de hoeveelheid van de water verhardende mineralen magnesium en calcium weer. Ook hier is de oorsprong van de vis is bepalend voor het gewenste GH-waardenbereik. Zuid-Amerikaanse vissen hebben vaak een lagere waarde nodig dan visens uit Midden-Amerika of Oost-Afrika. De GH-waarde kan makkelijk worden verhoogd door kalkhoudende filter- of decoratiematerialen te gebruiken of door HS aqua GH-Plus in poedervorm of HS aqua GH-Plus-vloeistof te gebruiken. Het verlagen van GH-niveaus is moeilijker. Dit kan alleen op betrouwbare wijze worden uitgevoerd door het aquariumwater te mengen met ontzout water van b.v. met water van een omgekeerosmosesysteem. Vraag uw dealer om advies. Typische waarden voor de meeste  aquaria liggen tussen 4 en 10 ºGH. In uitzonderlijke gevallen, zoals het kweken van zachtwater-vissen, kan een lage waarde nodig zijn.

 

KH-waarde, carbonaathardheid of buffercapaciteit

De KH-waarde of de carbonaathardheid is een maat voor het vermogen van het water om pH-schommelingen te weerstaan. Het buffert de pH van het water. Door biologische processen worden zuren en logen geproduceerd en zure regen zorgt ervoor dat zuren de tuinvijver binnendringen die de pH-waarde van het water permanent laten veranderen. Aanwezende carbonaationen reageren met deze basen en zuren, zodat de pH van het water slechts onbeduidend verandert mits de carbonaathardheid voldoende is. In het gemeenschapsaquarium is een KH-waarde tussen 4 en 7 ideaal. Te hoge waarden kunnen eenvoudig worden verlaagd met pH-verlagende middelen en de te lage waarden kunnen worden verhoogd met HS aqua KH-Plus poeder of HS aqua KH-Plus vloeistof.

 

NO2-waarde of nitrietwaarde

In het aquarium worden organische afvalstoffen (restanten, uitwerpselen van vissen of dode bladeren van planten) even als in de natuur bacterieel verwerkt, zodat ze eindelijk weer beschikbaar zijn voor de planten als meststof. Een van deze tussenproducten in deze afbraak van afval is nitriet. Nitriet is zeer giftig voor de vissen, omdat het precies als zuurstof aan de rode bloedkleurstof bindt, waardoor de zuurstofopname wordt belemmerd. Nitriet wordt al snel een probleem kort na het opnieuw opstarten van een aquarium, omdat er niet genoeg bacteriën in een nieuw filter aanwezig zijn, om dit giftige nitriet in minder giftig nitraat te verwerken. Maar zelfs na grote schoonmaakacties van het aquarium en het filter zijn veel nuttige bacteriën verwijderd. Ook dan daardoor kan het tot nitrietvergiftiging komen. Na herstart- en reinigingsacties moet de nitrietwaarde regelmatig worden gecontroleerd en moeten er ontbrekende bacteriën met HS aqua Bacto Turbo worden toegevoegd om te voorkomen dat het  nitrietgehalte toeneemt. Normaal gesproken zou nitriet niet detecteerbaar moeten zijn in een bestaand aquarium.

 

NO3-waarde of nitraatwaarde

De in de hoofdstuk nitriet genoemde bacteriën verwerken het nitriet tot nitraat. Nitraat is slechts in veel grotere hoeveelheden gevaarlijk voor de vissen in het aquarium. Het is een hoofdvoedingsstof voor de aquariumplanten. Als het nitraatniveau veel te hoog is, kan ongewenste algengroei optreden. Vaak neemt het nitraatgehalte toe als de planten zich niet goed kunnen ontwikkelen vanwege een tekort aan een andere voedingsstof (fosfaat, kooldioxide, ijzer of andere sporenelementen). Normale waarden in het aquarium zijn 10-50 mg/l nitraat. Hogere niveaus kunnen de groei van groene algen bevorderen, zeer lage niveaus in combinatie met hoge niveaus van fosfaat resulteren vaak in blauwalgengroei. Nitraatwaarden kunnen eenvoudig worden verminderd met filtermaterialen (HS aqua balans NO3-minus). In zwaar beplante aquaria is het mogelijk om nitraatgebreken te compenseren met HS aqua Balance NO3-Plus.

 

CL2-waarde of chloorgehalte

Chloor wordt toegevoegd aan het leidingwater door sommige watermaatschappijen in min of meer grote hoeveelheden voor desinfectie. Het is echter een sterk gif voor de vissen in het aquarium. HS aqua Procell bindt dit actieve chloor en maakt het onschadelijk voor de vissen. Als alternatief kan het verse leidingwater ook via HS aqua carbon worden gefiltreerd om chloor te binden. In langer bestaand aquariumwater is chloor geen probleem meer omdat het vanzelf langzaam afbreekt of ontsnapt.

Store Locator