HS aqua pH-Test

Description

De pH-waarde is een van de belangrijkste waarden van het aquariumwater. Door biologische processen in het water kan de pH-waarde in de loop van de tijd veranderen. Omdat aquariumbewoners zeer gevoelig op veranderingen van de pH-waarde reageren kunnen, is een regelmatige controle nodig.

 

Wat is de pH-waarde?
De pH-waarde of zuurgraad van het water is sterk afhankelijk van de opgeloste zouten en stoffen in het water. Zo heeft water uit de zwartwater rivieren in Zuid-Amerika een lage pH-waarde, dit wil zeggen het water zuur is. Zwartwater bevat veel humuszuren die uit de humuslaag worden opgenomen. In het Tanganjika meer in Zuidoost-Afrika is veel kalk uit het gesteente opgelost. Daardoor stijgt de pH-waarde. Het water is alkalisch.
De verschillende vissoorten zijn door hun herkomst gewend aan verschillende pH-waarden. Dit is een reden waarom niet alle soorten vissen samen in één aquarium kunnen worden gehouden. Het is belangrijk de natuurlijke leefomgeving van de vissen na te bootsen.
Voor een gezelschapsaquarium met vissen en planten is een pH-waarde tussen 6,5 en 7,5 pH ideaal. In sommige gevallen kan een hogere of lagere pH-waarde noodzakelijk zijn. V 

Het aanpassen van de pH-waarde:
De pH-waarde kan in de meeste gevallen eenvoudig worden veranderd door het toevoegen van preparaten. Er zijn pH-verhogende en pH-verlagende producten verkrijgbaar.
Met HS aqua pH/ KH-Plus kan de pH-waarde tegelijk met de KH-waarde worden verhoogd. HS aqua pH/KH-minus en HS aqua Oak extract verlagen de pH-waarde. Het verschil tussen beide producten is dat HS aqua Oak extract naast de pH verlagende werking ook nog natuurlijke humusstoffen aan het water toevoegt. Dit is bijvoorbeeld gewenst bij vissen uit Zuid-Amerika. In de meeste gevallen werken deze producten snel en zonder bezwaar.
In enkele gevallen kan het water zich tegen een verlaging van de pH-waarde verzetten. Het bufferende vermogen van het water is dan te hoog. Eerst dient dan dit bufferende vermogen verlaagd te worden voordat de pH-waarde daalt. De hoeveelheid HS aqua pH/KH-minus of HS aqua Oak extract die nodig is om de gewenste pH waarde te bereiken, is afhankelijk van KH waarde. Bij een hoge KH waarde is een grotere hoeveelheid product nodig.
Ook het turfhoudende filtermateriaal HS aqua Torogran verlaagt de pH-waarde op een natuurlijke manier. Hierbij wordt bovendien het water licht bruin gekleurd wat een natuurlijke omgeving voor de vissen creëert.
De meest professionele manier om de pH-waarde te verlagen is het gebruik van een CO2-installatie. Samen met een elektronische pH-controller kunt u de pH-waarde automatisch stabiel houden.

 

HS AQUA pH TEST
artikelnummer 0031700


Store Locator