HS aqua pH/KH Minus

Description

Vissen voor onze aquaria zijn oorspronkelijk overal in de wereld thuis. Het water in de verschillende rivieren en meren heeft overal een andere samenstelling. Vooral in tropische regenwouden is het water vaak zacht en zuur. Met HS aqua pH/KH-Minus kan men het leidingwater zo aanpassen, dat de vissen uit deze regio’s zich bij ons thuis voelen en gezond blijven. Maar HS aqua pH/KH Minus kan nog veel meer…..

Toepassingen van HS aqua pH/KH-Minus

HS aqua pH/KH-Minus heeft invloed op verschillende factoren in het aquarium. Omdat de werking van HS aqua pH/KH Minus sterk afhankelijk is van de samenstelling van het aquariumwater en de vissen en planten in het aquarium kan HS aqua pH/KH Minus niet overal voor alle toepassingen worden gebruikt. Hieronder vindt u een opsomming van de mogelijke toepassingen. Het kan in vele andere situaties helpen en de omstandigheden in het aquarium verbeteren. Klik hier voor meer uitgebreide informatie:

 

  verlagen van een te hoge pH-waarde

  verlagen van een te hoge KH-waarde

  Verhogen van het CO2 Gehalte

  Verbeteren van de plantengroei

  Voorkomen van een ammoniak vergiftiging

  Reduceren van de groei van penseelalgen

  Verbeteren van de anaerobe afbraak van nitraat in de bodem e/o filter

 

Dosering:
Voor de dosering:
Meet voor gebruik eerst de pH en KH-waarde van het water op met de HS testkits.

Standaard dosering voor het verlagen van pH- en KH-waarde:

Afhankelijk van de KH-waarde zijn er 1 of meer doseringen nodig.

Een dosering kan de KH-waarde verlagen met ongeveer 1 ºKH. De pH-daling die met één dosering kan worden bereikt hangt zeer sterk af van de KH-waarde en kan niet exact vooraf worden bepaald, maar dient door meting na 24 uur te worden vastgesteld. Bij KH-waarden beneden 3 zal de pH-daling per dosering sterk toenemen!

Dosering in hard en matig hard water (KH-waarde boven 3):
10 ml per 100 l water. Deze dosering mag om de 24 uur worden herhaald totdat de gewenste pH-waarde is bereikt.

Dosering in zacht water (KH-waarde beneden 3):
5 ml per 100 l water. Deze dosering mag om de 24 uur worden herhaald totdat de gewenste pH-waarde is bereikt.

Dosering om het koolzuurgehalte te verhogen:
1 ml per 100 l water. Deze dosering mag om de 24 uur worden herhaald indien de KH-waarde groter dan 3 ºKH is.

Dosering om de plantengroei te verbeteren:
In water met een hoge KH-waarde en een hoge pH-waarde is vaak de beschikbaarheid van belangrijke plantenvoedingstoffen voor de aquariumplanten beperkt. De gewenste aquariumplanten groeien slecht, maar sommige algen, zoals de baardalgen, juist wel. Door de pH-waarde en de KH-waarde te verlagen volgens boven aangegeven dosering, stijgt het koolzuurgehalte in het water en de sporenelementen komen vrij. De planten beginnen opnieuw te groeien en dringen de algen terug. Optimale bereiken voor planten zijn pH 6,5 – 7 en KH-waarden rond 3 ºKH.

 

Dosering om een acute ammoniakvergiftiging te voorkomen:

Denk aan een van de volgende situaties. Een grote vis is gestorven en niet meteen ontdekt of de stroom valt uit en het filter staat stil. Dit zijn twee mogelijkheden waar veel eiwit in aquarium terecht kan komen, wat niet meteen door de bacteriën kan worden verwerkt. Het ammonium-gehalte loopt op. De planten verbruiken overdag de laatste resten aan CO2 in het aquarium, de pH-waarde stijgt en uit ammonium wordt zeer giftig Ammoniak. Met HS aqua pH/KH Minus kunnen in noodgevallen pH-waardes boven pH-7 snel onder pH 7 worden gebracht. Let op: bij een snelle verlaging van de pH-waarde kunnen in harder water grote hoeveelheden CO2 vrijkomen. Dit kan schadelijk voor uw vissen zijn. Belangrijk is daarom het water tijdens de behandeling goed te doorluchten.

 

Verbeteren van de afbraak van Nitraat:

Nitraat is het eindproduct van de bacteriële afbraak van afvalstoffen in zuurstofrijke omgeving. Nitraat is tegelijkertijd ook een belangrijke meststof voor planten. Als er meer nitraat in het aquarium ontstaat als de planten kunnen verbruiken, dan kan algengroei ontstaan. Ook in noodgevallen, als bijvoorbeeld de filterpomp uitvalt en een zuurstofgebrek in het aquarium ontstaat, kan uit nitraat zeer giftig nitriet ontstaan. Dit zijn alle redenen om het nitraatgehalte regelmatig te controleren en laag te houden. Dit kan gebeuren door vaak water te verversen of door de afbraak van nitraat door bacteriën in een zuurstofarme omgeving. Deze omgevingen kunnen wij in het bodemmateriaal van het aquarium of in speciale filtermaterialen vinden. Hier kunnen anaerobe bacteriën nitraat naar stikstofgas omwandelen. Hiervoor hebben de bacteriën wel een licht zure omgeving nodig. In water met een hoge pH-waarde verloopt dit proces duidelijk slechter. Door een licht zure pH-waarde in te stellen

 

Tip

In extreem hard water, althans water met een hoge KH-waarde (boven 10) is het eenvoudiger om het water eerst te ontharden door middel van gedemineraliseerd water bijvoorbeeld uit een Reverse Osmose toestel. Dit is een toestel dat niet alleen de KH-waarde geheel verwijdert, maar ook bijna alle andere mineralen. Het gemaakte Osmosewater dient natuurlijk dan wel gemengd te worden met leidingwater. Hierna kan de pH-waarde eenvoudig worden bijgesteld met geringe hoeveelheden HS pH/KH Minus.

 

Waarschuwingen:

Door gebruik van HS pH/KH-Minus ontstaat koolzuur. Bij overdosering kan een te grote hoeveelheid koolzuur ontstaan die schade kan toebrengen aan vissen! Gebruik HS pH Minus niet in combinatie met andere producten waarvan de gezamenlijke uitwerking onbekend is. In geval van twijfel omtrent het combineren van dit product met andere preparaten uit het HS programma gelieve uw vakhandelaar te raadplegen. Vermijd contact met huid, mond en kleding. Het product bevat bijtend zuur. Na gebruik de handen met water wassen. Niet toepassen op consumptievissen. Bewaar het product buiten bereik van kinderen op een koele en donkere plaats
Store Locator