HS aqua NH4-Test

Description

Tijdens de bacteriële afbraak van organische, stikstofbevattende stoffen zoals voedselresten of de ontlasting van vissen komt ammoniak of ammonium vrij. Welke van beide stoffen ontstaat is afhankelijk van de pH-waarde van het water. Ammonium in zuur tot neutraal water is minder giftig dan het zeer giftige ammoniak in alkalisch water. Beide stoffen worden door nuttige bacteriën, als onderdeel van de stikstofkringloop, verder afgebroken tot nitriet en vervolgens tot nitraat. In een goed functionerend aquarium dient de ammonium/ammoniakwaarde onder 0,25 mg/l te zijn.
Deze test meet betrouwbaar en nauwkeurig de ammonium en ammoniak waarde in
zoet-, zoutwater aquaria en vijvers
testreagenzien voor ca. 40 testen

 

HS AQUA NH4 TEST
artikelnummer 0031730

Store Locator