HS aqua KH-Test

Description

Bicarbonaten (KH) bufferen het water tegen pH-veranderingen. Door biologische processen in het water kunnen de KH-waarde en de pH-waarde in de loop van de tijd veranderen. Omdat alle aquariumbewoners zeer gevoelig op veranderingen van de pH-waarde reageren, is eveneens een regelmatige controle van de stabiliserende KH-waarde nodig.

Wat is de KH-waarde?

De KH-waarde symboliseert het bufferende vermogen van het water. De KH-waarde wordt ook de carbonaathardheid van het water genoemd en is een uitdrukking voor de verhouding tussen de hoeveelheid carbonaten, bicarbonaten en opgeloste koolzuur. Carbonaat en bicarbonaat zijn zouten van het koolzuur en kunnen afhankelijk van de pH-waarde in elkaar overgaan of zelfs tot koolzuur reageren. Bij een hoge pH-waarde is bijna uitsluitend carbonaat aanwezig. Bij een lage pH-waarde is er voornamelijk opgelost koolzuur beschikbaar. In het pH-bereik dat voor de meeste vissen ideaal is, komt voornamelijk bicarbonaat voor. Als er door biologische processen stoffen in het aquarium ontstaan die de pH-waarde zouden laten stijgen, dan reageert eerst bicarbonaat tot carbonaat. Andersom geldt, als er stoffen worden geproduceerd die de pH-waarde laten dalen, dan wordt eerst uit bicarbonaat opgelost koolzuur geproduceerd. In beide gevallen verandert de pH-waarde van het water pas als het meeste bicarbonaat verbruikt is. Het bicarbonaat houdt dus de pH-waarde stabiel

De KH-waarde is per definitie de hoeveelheid carbonaten en bicarbonaten die aan calcium en magnesium gebonden zijn. Calcium en magnesium samen vormen de totale hardheid of GH-Waarde. Omdat ook andere carbonaten in het water aanwezig kunnen zijn, kan de meting van de KH-waarde hoger zijn dan de GH-waarde. Daarom wordt in de nieuwe literatuur ook vaak het begrip ‘zuurbindend vermogen’ (ZBV-waarde) gebruikt. Deze waarde geeft aan hoeveel zuur in het water kan ontstaan, voordat alle carbonaten verbruikt zijn. De KH-waarde kan eenvoudig naar de ZVB-waarde omgerekend worden door de KH waarde met 2,8 te vermenigvuldigen.

De optimale waarden zijn afhankelijk van het type aquarium; Voor een gezelschapsaquarium is een KH tussen 3 ºKH en 5 ºKH ideaal. Om een aquarium met een lage pH-waarde voor bijvoorbeeld vissen uit zacht en zuur water te houden dient de KH-waarde ca. 2 ºKH – 3 ºKH te zijn. Aquaria met vissen uit het Malawi- of Tanganjika meer kunnen het beste een hogere KH-waarde, >7 ºKH,  hebben. In natuurlijk zeewater ligt de KH-waarde rond 8 °KH. Wij adviseren in zeewateraquaria iets hogere waarden aan te houden (10°KH tot 12°KH). Stabiel vijverwater wordt verkregen bij KH-waarden tussen 5°KH en 10°KH.

Het aanpassen van de KH-waarde
Een verlaging van de KH-waarde is relatief eenvoudig te realiseren. Het toevoegen van pH verlagende preparaten zoals HS aqua pH/KH Minus of HS aqua Oak Extract heeft als gevolg dat ook de KH waarde zakt.
Het verhogen van de KH waarde kan door het toevoegen van HS aqua KH Plus. Ook kalkhoudende decoratie en filtermaterialen kunnen de KH-waarde stabiliseren.


Deze test meet betrouwbaar en nauwkeurig de KH-waarde in vijvers, zoet- en zeewateraquaria

 

HS AQUA KH TEST
Artikelnummer 0031706

Store Locator