HS aqua Ichtocell

Description

HS aqua Ichtocell is een diergeneesmiddel ter bestrijding van infecties in zoetwater veroorzaakt door Ichthyophthirius multifiliis of “Witte Stip”, de onechte schimmelinfectie veroorzaakt door Epistylis species, huidvertroebeling veroorzaakt door Trichodina species en kieuwinfecties veroorzaakt door Chilodonella species. In zeewater kan dit middel worden toegepast tegen Cryptocarion irritans en Brooklynella species. Doordat de parasieten gaten in de vishuid achterlaten, kunnen hier snel bacteriën en schimmels beginnen te groeien. Ook deze bijkomstige infecties remt HS aqua Ichtocell voldoende af.

 

Andere soortgelijke ziektebeelden:
Bij sterke besmetting door parasitaire flagellaten (Peperstip, Huidvertroebeling door Ichthyobodo etc.) dient de behandeling uitsluitend met HS aqua Ectocell of HS aqua Ectocell Forte plaats te vinden. Bij sterke schimmelinfecties dient de behandeling uitsluitend met HS aqua Fungicell plaats te vinden en niet met HS aqua Ichtocell.

Dosering:

Voor de dosering dienen alle adsorberende filtermaterialen (koolstof, zeoliet, kunstharsen etc.) te worden verwijderd. Ook filtermaterialen die stoffen aan het water afgeven zoals chemische filtermaterialen en filterturf dienen tijdens de behandeling uit het filter te worden verwijderd. Alle voornoemde filtermaterialen kunnen pas worden teruggeplaatst als alle verschijnselen van het ziektebeeld geheel zijn verdwenen. In zeewateraquaria dient ook de eiwitafschuimer te worden uitgeschakeld tijdens de duur van de behandeling.

In alle type aquaria kan men doseren met 20 druppels per 100 liter water. Deze dosering kan iedere 24 uur worden herhaald als de symptomen nog niet geheel zijn verdwenen. Men dient de vissen gedurende 7 dagen goed te observeren omdat er mogelijk nog sporen van deze ziekteverwekker actief kunnen worden binnen deze periode. Indien men dit constateert kan zonder bezwaar de kuur worden voortgezet totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen.

Na afloop van de behandeling is het niet noodzakelijk het aquariumwater te verversen omdat alle componenten uit HS aqua Ichtocell biologisch worden afgebroken. Wel kunnen restanten snel uit het water worden verwijderd door het toepassen van HS aqua Carbon. Het verwijderen evenals het verversen van het water dient echter niet te vroeg te gebeuren omdat anders opnieuw infectie kan plaatsvinden. Indien de behandeling niet volledig gebeurd is, kunnen de vissen met weinig parasieten leven zonder ziek te worden, zij worden “resistent” tegen Ichthyophthirius multifillis. Pas als er nieuwe gezonde vissen, maar zonder afweerkracht, geplaatst worden, kan de ziekte opnieuw uitbreken.

Waarschuwingen:

HS aqua Ichtocell niet over doseren. Gebruik HS aqua Ichtocell niet in combinatie met andere producten waarvan de gezamenlijke uitwerking onbekend is. In geval van twijfel omtrent het combineren van dit product met andere preparaten uit het HS programma gelieve uw vakhandelaar te raadplegen. Het product bevat sterk kleurende ingrediënten. Let op, niet morsen. Dit kan moeilijk verwijderbare vlekken op huid, kleding, leer, meubilair en stoffering achterlaten. Voorkom contact met huid, mond en ogen. Bij huidcontact met rijkelijk water wassen. Niet gebruiken bij consumptievissen.

 

Maatregelen voor het bewaren en de houdbaarheid van het product:

Bewaar het diergeneesmiddel vorstvrij, buiten bereik van kinderen op een donkere plaats. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de druppelfles en de doos.

Leverbaar in volgende verpakkingen:

0031101 HS aqua Ichtocell 20 ml

0031103 HS aqua Ichtocell 500 ml

Informatie omtrent de ziektebeelden:
Witte Stip veroorzaakt door 

Ichthyophthirius multifiliis 

De Witte Stip wordt door eencellige van de soort Ichhtyophthirius multifiliis bij zoetwatervissen en door Cryptocarion irritans bij zeewatervissen veroorzaakt. Vaak ontstaat deze ziekte als de vis door een slechte waterkwaliteit of door wisselende omstandigheden gestresst of verzwakt raakt. De wisselende omstandigheden kunnen zijn snelle temperatuurschommelingen, het transport van vissen of het water verversen. Natuurlijk kan men deze parasiet ook door het plaatsen van nieuwe vissen in het aquarium inbrengen, waar hij zich buitengewoon snel kan vermeerderen.

Typische kenmerken van deze ziekten zijn de duidelijk zichtbare witte puntjes op de huid en de vinnen van de vissen. In ernstige stadia kunnen ook de vinnen en de huid door bijkomstige bacteriën en schimmels aangetast worden. Het gedrag van de vissen kan tijdens de ziekte veranderen. In het begin schuren de vissen langs decoratie om de parasieten kwijt te raken, ze klemmen hun vinnen en staan lusteloos in een hoek van het aquarium. Later weigeren de vissen de opname van voedsel, zodat vermagering optreedt. 

Andere infecties veroorzaakt door eencellige tonen een minder duidelijk ziektebeeld, zodat meestal alleen een microscopisch onderzoek uitsluitsel kan brengen. 

Huidtroebling veroozaakt door Trichodina spec.  Trichodina is een typisch ciliaat, dat optreedt als de vissen verzwakt zijn door bijvoorbeeld slechte waterkwaliteit. De vissen zijn lusteloos en schuren langs de decoratie. Vaak hangen de vissen ook aan het wateroppervlak en happen naar lucht. De vinnen zijn meestal samengeknepen. Bovendien is er een toegenomen grijze of blauwachtige slijmlaag te zien en de kleur van de vis is meestal donkerder dan normaal. In een later stadium kunnen bloederige plekken ontstaan.
Kieuwtrobeling veroorzaakt door Chilodonella spec.  Chilodonella is een typische koudwaterparasiet, die bij tropische vissen niet vaak voorkomt. Deze parasiet is in het begin van de ziekte alleen op de kieuwen te vinden. Pas in een later stadium is ook de huid besmet, wat kenbaar is aan de toegenomen slijmlaag. Meestal vinden wij een grijze huidtroebeling alleen in het gebied rond de nek van de vis tot de rugvin. Doordat de kieuwen sterk aangetast zijn, happen de vissen sterk naar lucht en hangen aan het wateroppervlak. Ook kunnen wij het schuren langs de decoratie zien. Soms kunnen in een enkel geval zelfs stukken van de huid loslaten. Deze ziekte vinden we meestal in het voorjaar of in de herfst.
Valse schimmelinfectie veroorzaakt door Epistyles spec.  Deze ziekte komt niet vaak voor en lijkt sterk op een schimmelinfectie. Anders als bij de echte schimmelinfecties ontstaan hierbij geen lange schimmeldraden maar kortere wattenachtige structuren. Wij vinden de parasieten op een stuk aangetaste huid of vin waar ze snel het aangetaste weefsel kunnen overwoekeren.
Guppy Killer veroorzaakt door Tetrahymena spec.  Deze samen met bacteriële infecties voorkomende ciliaten infectie vinden wij soms bij tropische levendbarende Guppys. Geen specifiek kenmerk hebbende, veroorzaken de parasieten een massale vissterfte. Oorzaak voor de vermeerdering van deze parasiet zijn vaak slechte omstandigheden tijdens het transport van de vissen. In aquaria thuis is de parasiet alleen onder heel slechte omstandigheden dwz overbevolkte aquaria of slechte waterkwaliteit te vinden. Vaker komt deze ziekte na transport uit Zuidoost-Azië in de quarantaine stations van importeurs voor, waardoor grote delen van de importzending kunnen overlijdenStore Locator