HS aqua Ferrocell

Description

HS aqua Ferrocell is een ijzer-voeding supplement voor aquariumplanten.
Naast andere sporenelementen is IJzer (Ferrum, chemische afkorting Fe) heel belangrijk voor de groei van aquariumplanten. In de natuur groeien veel aquariumplanten op het ijzerhoudende Laterit. Hierdoor is het hoge ijzergehalte in het water van veel tropische rivieren te verklaren. Bij een ijzergebrek vermindert de plantengroei. De bladeren worden geel en tenslotte sterven de planten af.

IJzer komt in natuurlijk water in twee verschillende vormen voor (Fe2+ en Fe3+).  Planten zijn alleen instaat Fe2+ uit het water op te nemen. Het Fe2+ is echter niet erg lang stabiel in het water en zal snel veranderen in het onopneembare Fe3+. Door diverse andere stoffen in natuurlijk water zoals humuszuur wordt Fe2+ stabiel gehouden zodat de planten het kunnen blijven opnemen. HS aqua Ferrocell bevat soortgelijke stabiliserende stoffen waardoor het Fe2+ beschikbaar blijft in het aquariumwater voor de planten. Daarom hoeft aqua HS Ferrocell ook niet dagelijks te worden gedoseerd.

Een optimale concentratie van het ijzergehalte in het aquariumwater bedraagt 0,03 mg/l in tegenstelling tot veel literatuur die veel hogere waarden adviseert. Deze hogere waardes zijn met HS aqua Ferrocell absoluut overbodig door de stabiele samenstelling van het product. Hogere waarden ijzer verhinderen bovendien de opname van veel andere sporenelementen door de planten.

Let op: De in de aquaristiek gebruikelijke ijzertesten zijn niet erg geschikt voor het testen van de juiste ijzergehaltes. De stabiliserende stoffen uit HS Ferrocell kunnen bij veel ijzertesten het aanwezige ijzer maskeren waardoor lagere waarden van het ijzer worden gemeten dan in werkelijkheid aanwezig zijn.

Omdat aquariumplanten hoofdzakelijk hun voedsel rechtstreeks uit het water via de bladeren opnemen, is voor dit soort beplanting een meststof noodzakelijk welke men aan het water toevoegt. Moerasplanten echter hebben naast HS aqua Ferrocell of HS aqua Floracell (complete meststof) bovendien nog een goede voedingsbodem, zoals HS aqua Humalit 5 Plus voor hun groei nodig omdat deze via hun wortelstelsel voedsel uit de bodem kunnen opnemen. Met HS Terra Caps of HS aqua Lateritabs kan men bovendien op eenvoudige wijze moerasplanten individueel bemesten.

HS Ferrocell kan uitstekend worden toegepast voor het opheffen van kleur- en groeistoornissen bij aquariumplanten in zoetwater. Deze zijn herkenbaar aan
de bleekgele toppen van de groene planten, groen geaderde bladeren met een bleekgele ondergrond bij vaste planten en het tot groen verkleuren van de rode plantensoorten. 

 

HS aqua Ferrocell is verkrijgbaar in volgende verpakkingen:

HS AQUA FERROCELL 150 ML
Artikelnummer 0031510

HS AQUA FERROCELL 350 ML
Artikelnummer 0031512

HS AQUA FERROCELL 650 ML
Artikelnummer 0031514

HS AQUA FERROCELL 2,5 L
Artikelnummer 0031515

 

Store Locator