HS aqua Ectocell

Description

HS aqua Ectocell is een diergeneesmiddel in waterige oplossing voor de behandeling van siervissen in zoetwateraquaria.

HS aqua Ectocell kan worden toegepast bij volgende infecties. Infecties veroorzaakt door flagelaten en ciliaten zoals: Oodinium spec., Trichodina spec., Chilodonella spec., Ichthyobodo necatrix, infecties veroorzaakt door schimmels zoals Saprolegnia en Achlya, infecties veroorzaakt door bacteriën zoals: Pseudomonas spec., Aeromonas spec. HS aqua Ectocell kan toegepast worden in aquaria met garnalen en meervallen

 

Contra-indicaties:

HS aqua Ectocell mag niet worden toegepast in aquaria met slakken en gevoelige vissoorten zoals roggen. HS aqua Ectocell mag niet gelijktijdig gecombineerd worden met HS aqua Ichtocell (tegen witte stip infecties) of HS aqua Fungicell (tegen schimmelinfecties) omdat deze producten elkaars werking versterken waardoor giftige reacties op kunnen treden. Bij sterke besmetting door witte stip (Ichthyophthirius multifiliis) dient de behandeling uitsluitend met HS aqua Ichtocell plaats te vinden. Bij sterke besmetting door schimmelinfecties dient de behandeling uitsluitend met HS aqua Fungicell plaats te vinden.

 

Dosering:

Voor de dosering dienen alle adsorberende filtermaterialen (koolstof, zeoliet, kunstharsen etc.) te worden verwijderd. Ook filtermaterialen die stoffen aan het water afgeven zoals chemische filtermaterialen en filterturf dienen tijdens de behandeling uit het filter te worden verwijderd. Alle voornoemde filtermaterialen kunnen pas worden teruggeplaatst als alle verschijnselen van het ziektebeeld geheel zijn verdwenen. 

 

In alle types aquaria kan men doseren met 20 druppels per 100 l water. Om  alle parasieten te bestrijden is op dag 3 en dag 5 een nadosering van 10 druppels per 100 l water noodzakelijk. Men dient de vissen gedurende 7 dagen goed te observeren omdat er mogelijk nog sporen van deze ziekteverwekker actief kunnen worden binnen deze periode. Indien men dit constateert kan zonder bezwaar de kuur worden voortgezet totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen.

 

Restanten van HS aqua Ectocell kunnen na de behandeling snel uit het water worden verwijderd door het toepassen van HS aqua Carbon. Het verwijderen evenals het verversen van het water dient echter niet te vroeg te gebeuren omdat anders opnieuw infectie kan plaatsvinden.

 

Waarschuwingen:

HS aqua Ectocell niet overdoseren. Gebruik HS aqua Ectocell niet in combinatie met andere producten waarvan de gezamenlijke uitwerking onbekend is. In geval van twijfel omtrent het combineren van dit product met andere preparaten uit het HS aqua programma gelieve uw vakhandelaar te raadplegen. Het product bevat sterk kleurende ingrediënten. Dit kan moeilijk verwijderbare vlekken op huid, kleding, leer, meubilair en stoffering achterlaten. Voorkom contact met huid, mond en ogen. Bij huidcontact met rijkelijk water wassen. Niet gebruiken bij consumptievissen.

 

Maatregelen voor het bewaren en de houdbaarheid van het product:

Bewaar het diergeneesmiddel buiten bereik van kinderen op een donkere plaats op kamertemperatuur. De houdbaarheidsdatum staat vermeld op de druppelfles en de doos.

 

Leverbaar in verpakkingen van:

20 ml voor 1.000 liter water

500 ml voor 25000 liter water

 

INFORMATIE

HS aqua Ectocell is een universeel breedwerkend middel ter bestrijding van de meest voorkomende huidinfecties. De volgende huidinfecties bij siervissen kunnen uitstekend worden behandeld: infecties met ééncelligen, bacteriën en schimmels en mengvormen hiervan. HS aqua Ectocell wordt vooral toegepast wanneer een exacte diagnose d.m.v. een microscopisch onderzoek moeilijk of onmogelijk is.

Boven genoemde infecties kunnen ontstaan onder alle omstandigheden. Een slechte waterkwaliteit verzwakt de afweerkracht van de vissen waardoor secundaire infecties zoals bacteriële infecties en schimmelinfecties sneller kunnen ontstaan.

 

Diagnose

Het is niet eenvoudig om zonder microscopisch onderzoek een goede diagnose te stellen. Wij adviseren U bij twijfel uw vakhandelaar te raadplegen omdat huidinfecties in allerlei varianten en soorten voor kunnen komen. Enige aanwijzingen omtrent een huidinfectie bij uw siervissen zijn:

 

  Witte vlekken of punten van onregelmatige grootte.

  Witte lagen variërend in kleur, van geelwit tot melkblauw.

  Pluisachtige witte proppen.

  Gerafelde vinnen met witte delen.

  Rode aders in de vinnen samen met een witte aanslag.

  Een versnelde ademhaling samen met een witte aanslag op het lichaam of de vinnen.

  Schuren langs decoratiematerialen, bodem of stenen.

Store Locator