HS aqua Denibac

Description

Als de algengroei toeneemt, als het slib langzaam op de bodem hoger wordt en het nitraatgehalte steeds meer oploopt, is HS aqua Denibac de oplossing. HS aqua Denibac reduceert slib en nitraat, wat voedingsbronnen voor ongewenste algen zijn.
Wil je meer over de dosering weten, dan  klik hier

Hoe ontstaat slib en nitraat?

Voorts dient men zich te realiseren dat in het aquarium een constante aanvoer en afvoer van afvalstoffen plaatsvindt. Deze afvalstoffen zinken tot de bodem en vormen het slib.  Grofweg bestaat slib uit ontbindende biomassa. Dit kunnen dode plantendelen zijn, maar ook voedselresten en de ontlasting van vissen en andere dieren. Deze verscheidenheid aan organisch materiaal wordt door veel micro-organismen verwerkt en afgebroken. Van kleine slakken, wormen en protozoa tot schimmels en bacteriën zit er veel leven in het slib. Niet alleen in het aquarium op de bodem maar ook in het filter verzamelt zich na enige tijd het bruine filterslib. Alle bovengenoemde micro-organismen samen dragen bij aan de reiniging van het aquarium.

Aerobe bacteriën produceren in een zuurstofrijke omgeving uit deze biomassa het nitraat terwijl planten het nitraat weer opnemen. Een verhoogd nitraatgehalte in het aquariumwater toont aan dat deze balans is verstoord omdat het aanbod groter is dan de afvoer. Het is dus op de eerste plaats belangrijk de aanvoer van het nitraat (voer voor de vissen, afval van planten etc.) te verminderen of de afvoer (betere plantengroei) te vergroten! Grote hoeveelheden nitraat kunnen echter een aquarium ontregelen en een explosieve algengroei laten ontstaan.

De werking van HS aqua Denibac

Afbraak van Nitraat
HS aqua Denibac bevat denitrificerende bacteriën, die Nitraat kunnen reduceren. Dit proces vindt onder zuurstofarme omstandigheden plaats. Deze condities vinden wij vooral in het bodemmateriaal van het aquarium, maar ook in speciale filtermaterialen met een groot intern oppervlak kunnen zuurstofarme zones ontstaan, waar de bacteriën uit HS aqua Denibac hun werk kunnen verrichten. Deze filtermaterialen zijn HS aqua Bacto Stones en HS aqua Bacto Rings.

Afbouw van slib
HS aqua Denibac bevat naast nitraat afbrekende bacteriën andere soorten bacteriën die organische biomassa reduceren. Deze processen kunnen anders dan de nitraat afbraak ook in zuurstofrijker water plaatsvinden. Natuurlijk kan het slib, wat op de bodem ligt in vele gevallen met een HS aqua Battery Gravel Cleaner, een HS aqua Eco Gravel Cleaner, een HS aqua Deluxe Siphon Gravel Cleaner of een HS aqua Easy siphon Gravel Cleaner verwijdert worden. Maar er zijn ook plekken tussen het decoratiemateriaal en planten waar het moeilijk is het slib met een stofzuiger te bereiken. Hier kunnen de bacteriën uit HS aqua Denibac prima helpen en het aquarium reinigen.

Moet al het slib en nitraat verwijderd worden?
Zowel slib als nitraat zijn nodig voor een functionerend aquarium. Er bestaan verschillende verbindingen tussen slib- en aquariumplanten. De wortels van de planten in het substraat voorzien de micro-organismen in het slib van de zuurstof die ze nodig hebben om de slib af te breken. Aan de andere kant werken de humuscomplexen in het slib als chelatoren: ze binden mineralen. Als het slib verder afbreekt, komen de mineralen weer vrij en worden ze beschikbaar voor de planten. Slib dient dus als tijdelijke opslagplaats voor voedingsstoffen. Het nitraat is wederom een van belangrijkste voedingsstoffen voor de planten. De stikstof in nitraat behoort tot de macro-elementen.

Voor een goed functionerend aquarium is een bepaalde hoeveelheid nitraat en slib absoluut noodzakelijk. De grote kunst van het onderhouden van een aquarium is het vinden van een balans tussen afvalproducenten en afvalverwerkers. Als het slib of het nitraat toeneemt, ontstaat er meer afval dan er in het aquarium verwerkt kan worden. HS aqua Denibac vult de afvalverwerkende bacteriën aan en helpt het evenwicht te herstellen.

Waardoor ontstaat de algengroei? Hoe helpt HS aqua Denibac Algengroei te reduceren?
Algen zijn eenvoudige planten die andere, doorgaans lagere, eisen aan de watersamenstelling stellen dan hogere planten. Samen met fosfaat, kalium en andere belangrijke elementen is nitraat een van de macronutriënten voor planten. Als er veel nitraat in het water zit, groeien de planten bijzonder snel. Natuurlijk consumeren ze ook meer van de andere macro- en micronutriënten. Als door de snelle groei een van de overige voedingsstoffen op is, kunnen de planten niet meer groeien. Omdat de algen echter vaak minder veeleisend zijn als het om voedingsstoffen gaat, nemen ze nu de overhand.

HS aqua Denibac reduceert het nitraatgehalte, zodat de planten niet meer zo hard groeien. Tegelijkertijd breekt HS aqua Denibac slib af, waardoor sporenelementen opnieuw vrijkomen. Uiteindelijk helpt HS aqua Denibac een stabiel evenwicht tussen afvalproductie en afvalverwerking in te stellen. Dit resulteert in minder algengroei en een betere, gezonde plantengroei

Hoe wordt HS aqua Denibac gedoseerd?

Dosering: 10 ml op 100 l water. Iedere 3 dagen herhalen gedurende maximaal 12 dagen. Kindveilig bewaren!

Tip!!!

Voor het toepassen van HS aqua Denibac kan men het beste eerst grote hoeveelheden afval zoals afgestorven bladeren en voedselresten uit het aquarium verwijderen. In geval van twijfel over de waterkwaliteit kan men vooraf een gedeeltelijke waterverversing toepassen. Hogere temperaturen bevorderen de werking van HS aqua Denibac. Temperaturen tot 28 ºC kunnen in de meeste aquaria veilig worden toegepast. Een sterke luchtbellen stroom of het toepassen van een diffusor kan de werking van de bacteriën uit HS aqua Denibac verminderen. 

  1.       Voeg HS aqua Denibac nooit direct aan vers leidingwater toe. Gebruik van te voren een watervoorbereider zoals HS aqua Procell ter verwijdering van vrij chloor

HS aqua Denibac kan zowel aan het water als aan het filter worden toegevoegd

HS aqua Denibac is verkrijgbaar in volgende verpakkingsmaten

HS AQUA DENIBAC 150 ML
Artikelnummer 0031310 

HS AQUA DENIBAC 350 ML
Artikelnummer 0031312

HS AQUA DENIBAC 650 ML
Artikelnummer 0031314 

HS AQUA DENIBAC  2500 ML
Artikelnummer 0031315
Store Locator