HS aqua Balance PO4 Plus

Description

Voor een mooi beplant aquarium zonder algengroei is het belangrijk dat de waterwaarden in balans zijn. Naast een tekort aan voedingselementen kan ook een overschot aan een element algengroei veroorzaken. Een tekort aan fosfaat in verhouding tot de hoeveelheid nitraat resulteert vaak in de groei van groene draadalgen.  HS aqua Balance + PO4 verhoogt het fosfaatgehalte zodat de planten de strijd tegen de algen weer kunnen winnen.

Dosering:  indien nodig ververs eerst het water. Meet de nitraat- en fosfaatwaarde. Doseer naar behoefte HS aqua Balance PO4+.  10 ml HS aqua Balance PO4+  verhoogt het fosfaatgehalte in 100 l water met 1 mg/l.


Store Locator