HS aqua Balance NO3 Plus

Description

Voor een mooi beplant aquarium zonder algengroei is het belangrijk dat de waterwaarden in balans zijn. Naast een tekort aan voedingselementen kan ook een overschot aan een element algengroei veroorzaken. Een tekort aan Nitraat in verhouding tot een grote hoeveelheid fosfaat resulteert vaak in de groei van blauwalgen.  HS aqua Balance + NO3 verhoogt het nitraatgehalte zodat de planten de strijd tegen de algen weer kunnen winnen.

Dosering:  indien nodig ververs eerst het water. Meet de nitraat- en fosfaatwaarde. Doseer naar behoefte HS aqua Balance + NO3.  10 ml HS aqua Balance + NO3 verhoogt het nitraatgehalte in 100 l water met  15 mg/l.


Store Locator