HS aqua Bacto

Description

Vissen vervuilen het aquariumwater – De filterbacteriën in HS aqua Bacto reinigen op biologische manier het water in het aquariumfilter.

Waardoor vervuilt het aquarium?

In een aquarium ontstaat permanent organisch afval. Vissen vervuilen het water door hun ontlasting. Ze geven ammonium via de kieuwen aan het water af. Resten van voedsel blijven tussen de planten liggen. Af en toe sterft een blad van een plant. Door nuttige bacteriën worden deze afvalstoffen, die voornamelijk uit eiwitten bestaan, permanent afgebroken. Hierbij ontstaan in de eerste stappen de schadelijke tussenproducten ammonium en nitriet, die wederom door andere bacteriën in veel minder schadelijke nitraat worden omgezet. Voor meer informatie over de verwerking van afvalstoffen in het aquarium klik hier: stikstofkringloop

 

HS Aqua Bacto, het beste onderhoud voor het aquariumfilter

HS aqua Bacto bevat verschillende soorten aeroob werkende bacteriën, die in het filter de opgeloste schadelijke tussenproducten ammonium naar nitriet en vervolgens naar veel minder schadelijke nitraat omzetten. Nitraat kan wederom door de planten als stikstofbron gebruikt worden. Nitraat is dus een belangrijk bouwsteen in de plantenvoeding.

Wat is nodig voor een optimale afbraak van de afvalstoffen?

De bacteriën uit HS aqua Bacto ontwikkelen zich altijd afhankelijk van de hoeveelheid afval, die in het aquarium ontstaat. Dus als meer afval ontstaat, vermeerderen zich ook de bacteriën. Als de hoeveelheid afval vaker varieert, hebben wij te maken met een schommelende hoeveelheid bacteriën. Om zich aan verschillende kwantiteiten afval aan te passen, hebben de bacteriën wel tijd nodig. Gunstig voor een constant goede afbraak van de afvalstoffen is dus niet veel maar regelmatig de vissen te voeren. Een andere limiterende factor is de hoeveelheid aanhechtsubstraat voor de bacteriën. Ideaal zijn dus filtermaterialen met een groot oppervlak zoals  HS aqua Bacto Stones of HS aqua Bacto Rings

Waardoor kan de werking van de bacteriën in de loop van de tijd afnemen?

Hoewel de bacteriën hoofdzakelijk op het bodem- en filtermateriaal aangehecht zitten, zijn ook grote hoeveelheden in het water aanwezig. Tijdens het water verversen wordt meestal het vuil van de bodem verwijderd. Samen met water en vuil worden dus ook grote hoeveelheden bacteriën verwijderd. Het gebruik van medicijnen en bestrijdingsmiddelen kan naast schadelijke bacteriën ook gewenste bacteriën laten afsterven. Vers leidingwater kan in enkele gevallen grote hoeveelheden van het desinfectiemiddel chloor tegen bacteriën in de waterleidingbuizen bevatten. Ook dit kan natuurlijk de hoeveelheid bacteriën in het aquariumfilter reduceren. Hier helpt een goede watervoorbereider zoals HS aqua Procell. Tenslotte kan zich afhankelijk van de soort afval een soort nuttige bacteriën sterker vermeerderen en daardoor een andere soort in de groei beperken. Regelmatige doseringen van HS aqua Bacto zorgen ervoor dat altijd voldoende van de juiste soorten bacteriën in de juiste verhouding in het aquarium aanwezig zijn. 

Hoe wordt HS aqua Bacto gedoseerd?

Doseer dagelijks gedurende 1 week 10 ml per 100 l water bij filterreiniging en water verversen. Voeg in ieder geval maandelijks een onderhoudsdosering van 10 ml per 100 l water toe om te garanderen dat alle nodige bacteriesoorten altijd aanwezig zijn.

HS aqua Bacto mag in het aquariumwater worden gedoseerd. Het hoeft niet, maar kan wel rechtstreeks aan het filter worden toegevoegd. 

 

  1.       Voeg HS aqua Bacto nooit direct aan vers leidingwater toe. Gebruik van te voren een watervoorbereider zoals HS aqua Procell ter verwijdering van vrij chloor
  2.       In nieuw ingerichte aquaria, bij nieuwe filters en na een bijzonder groot waterwissel adviseren wij HS aqua Bacto Turbo te gebruiken. HS aqua Bacto Turbo is een bijzonder snel werkende bacteriecultuur.
  3.       HS aqua Bacto kan zowel aan het water als aan het filter worden toegevoegd.
  4.       Na een reiniging van het filtermateriaal is een toevoeging van HS aqua Bacto in staat het bacterieaantal snel op het oppervlak van het filtermateriaal te laten toenemen.
  5.       In bestaande aquaria met een slecht biologisch evenwicht of bij een vergiftiging door nitriet en ammonium kan HS aqua Bacto uitstekend ter verbetering van de condities in het aquarium worden toegepast.

HS aqua Bacto is verkrijgbaar in volgende verpakkingsmaten

HS AQUA BACTO 150 ML
Artikelnummer 0031300

HS AQUA BACTO 350 ML
Artikelnummer 0031302

HS AQUA BACTO 650 ML
Artikelnummer 0031304

HS AQUA BACTO 2,5 L

Artikelnummer 0031305


Store Locator