HS aqua Bacto Rings

Description

HS aqua Bacto Rings is een ideaal aanhechtingssubstraat voor nuttige, waterzuiverende bacteriën.
Door de poreuze structuur van het materiaal kunnen zich meer nuttige bacteriën aanhechten zodat met minder filtervolume meer water gezuiverd kan worden dan met vergelijkbare bio-filtermaterialen. Op het materiaal vind de afbraak van ammonium en nitriet plaats en in het materiaal kan zelfs nitraat worden afgebroken. Voorkom het reinigen van HS aqua Bacto Rings omdat de aanwezige bacteriecultuur dan wordt verstoord. Om vervuiling van de biologische filter ringen tegen te gaan gebruikt u HS aqua Filterwatten als voorfiltermateriaal. Voor het enten van HS aqua Bacto Ring met de juiste bacteriën, adviseren wij HS aqua Bacto Turbo te gebruiken. HS aqua Bacto Rings is toepasbaar in biologische filterinstallaties voor zoet- en zeewateraquaria.

Eén verpakking van 1000 ml filtermateriaal is onder normale omstandigheden toereikend voor 200 liter aquariumwater. Vóór gebruik dient U HS aqua Bacto Rings goed met kraanwater uit te wassen, om hardheidsverhogende restanten van hulpstoffen die tijdens het productie gebruikt worden uit te wassen. Voor zachtwater aquaria adviseren wij daarom ook het gebruik van HS aqua Bacto Stones. 

 

HS AQUA BACTO RINGS 1000 ML  Artikelnummer 0031650
HS AQUA BACTO RINGS 2000 ML  Artikelnummer 0031652
HS AQUA BACTO RINGS 20 L  Artikelnummer 0031654

 

Store Locator